Lisovací kontakt - PV-C3M-C-2,5-4-R3000
1050768

Lisovací dutinkový kontakt, Rodina výrobků: Sunclix, Lisovací kontakt, barva: stříbrný, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovitý proud: 27 A, Typ připojení: Lisování, Druh kontaktu: Kolík


Detaily výrobku
Typ produktu Lisovací dutinkový kontakt
Počet pólů 1
Zástrčná síla < 45 N ±10 N
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2

Jmenovitý proud (2,5 mm²) 27 A
Jmenovitý proud (4,0 mm²) 34 A
Přechodový odpor < 0,3 mΩ (lisování k lisování)

Barva stříbrný
Materiál kontakt Cu
Materiál povrch kontaktu Ag

Bezpečnostní pokyn
Bezpečnostní pokyn • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení.
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech:
o na výrobku,
o na obalové etiketě,
o v dodané dokumentaci,
o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.

Šířka 5,2 mm
Výška 6,2 mm
Délka 27,6 mm

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 50 °C

Objednací číslo 1050768
Ks/bal. 3 000 Kus
Minimální objednané množství 3 000 Kus
Prodejní kód ABL
Kód výrobku ABLBFA
GTIN 4055626670119
Hmotnost/kus (včetně obalu) 14,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 14 620 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440107
ECLASS-10.0.1 27440107
ECLASS-11.0 27440107

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami