Systém hlášení poruch infobox

Kompaktní systémy hlášení poruch pro spolehlivý provoz zařízení

Systémy hlášení poruch poskytují potřebný přehled o aktuálním stavu vašeho zařízení. Podávají informace pro zajištění bezpečného řízení zařízení ve všech provozních a poruchových stavech. Díky větší transparentnosti systému jsou optimalizovány také práce údržby při odstraňování poruch přímo na místě.
Objednat lze varianty systému infobox s možností 8, 16, 24 nebo 40 zpráv. Systém hlášení poruch se specializuje na požadavky zpracování a zobrazování zpráv. Data mohou být volitelně předávána do řídících stanic vyšší úrovně pomocí standardních komunikačních protokolů, jako jsou IEC 60870-5-104, IEC 61850 apod.

Více informací
Systém hlášení poruch se uvádí do provozu

Vaše výhody Modulární systém pro mnoho aplikací

  • Intuitivní konfigurace a parametrizace hlášení alarmu a stavových hlášení
  • Flexibilní vizuální a aktustická hlášení na přístroji přímo v místě
  • Jednoduchá integrace do automatizačního prostředí používáním standardizovaných komunikačních protokolů
  • Optimální montáž do konstrukcí rozvaděčů díky normovanému hardwarovému provedení

Jasný přehled všech informací Přehledné zobrazení hlášení a ovládání na čelní straně zařízení

Interaktivní obrazová mapa: Systém hlášení poruch infobox
Počet hlášení
Zařízení pro hlášení poruch infobox lze objednat s 8, 16, 24 nebo 40 vstupy hlášení. Realizovat lze i větší počty hlášení prostřednictvím jednoduché kombinace několika samostatných zařízení.
Počet hlášení
Flexibilní vizualizace hlášení
K lokálnímu znázornění se hlášení v závislosti na jeho charakteru (hlášení alarmu a stavová hlášení) zobrazují na displeji v přední části zařízení červeně, nebo zeleně.
Flexibilní vizualizace hlášení
Potvrzení dalších signalizací hlášení
Jednoduše potvrzujte interně nainstalovanou houkačku nebo externě připojené sirény, světelné prvky atd.
Potvrzení dalších signalizací hlášení
Potvrzení hlášení
Signalizujte své servisní práce podmíněné situací prostřednictvím jednoduchého potvrzení hlášení. Hlášení se i nadále zobrazuje v pracovním režimu, ovšem s indikací, že se příčina již zpracovává.
Potvrzení hlášení
Smazání hlášení
Hlášení o úspěšně zpracovaných stavech zařízení můžete jednoduše smazat.
Smazání hlášení
Ukazatel stavu systému
Máte tak neustále přehled o stavu systému.
Ukazatel stavu systému
Kontrola integrovaných světelných prvků
Zkontrolujte jednoduše stisknutím tlačítka funkčnost integrovaných světelných prvků sloužících k optické vizualizaci hlášení na čelní straně zařízení.
Kontrola integrovaných světelných prvků

Rozsáhlé vybavení pro mnoho aplikací Snadné sestavení vstupů, výstupů a připojení

Technologie hlášení poruch s lokálním zpracováním signálu, vizualizací hlášení a začleněním do automatizačního prostředí
Napájení, nouzové napájení a externí tlačítka
Vyberte si vhodný rozsah napětí z naší široké nabídky možností.
Napájení, nouzové napájení a externí tlačítka
Úroveň signálu
Infobox je dostupný v různých variantách se vstupy hlášení, souhrnnými hlášeními a relé pro předávání hlášení.
Úroveň signálu
Parametrizace přístroje
Parametritace infoboxu BASIC se provádí přepínačem DIP umístěným na zadní straně. Infobox COM se naproti tomu parametrizuje pomocí softwaru infobox ENGINEER.
Parametrizace přístroje
Ukazatele stavu rozhraní
Na první pohled vidíte, která rozhraní jsou aktivní a že právě probíhá komunikace.
Ukazatele stavu rozhraní
Potvrzení poruch zařízení
Potvrzujte jednoduše hlášení ERR o stavu zařízení zobrazovaná na přední straně nebo vraťte zařízení zpět do továrního nastavení.
Potvrzení poruch zařízení
Komunikační rozhraní
Integrujte svůj systém hlášení poruch do svého automatizačního prostředí. Máte při tom k dispozici tato rozhraní: ethernetové rozhraní (RJ45), rozhraní USB (servis), COM 1 (RS 232), COM 2 (RS 485).
Komunikační rozhraní
Systém hlášení poruch infobox BASIC

Systém hlášení poruch infobox BASIC

Technologie hlášení poruch bez komunikační funkce (infobox BASIC) Monitorování stavů systému pomocí lokálních hlášení

Systém hlášení poruch infobox BASIC zpracovává signály zařízení a vizualizuje je prostřednictvím lokálních hlášení v přední části zařízení. Volitelně můžete k signalizaci využít kromě LED ukazatelů také integrovanou houkačku nebo jiné lokálně připojené sirény nebo světelné prvky.
Systém hlášení poruch se snadno a rychle parametrizuje pomocí přepínačů DIP integrovaných na zadní straně. Pomocí softwaru infobox ENGINEER v několika málo krocích vytvoříte a vytisknete popisovací proužky.

Systém hlášení poruch infobox COM

Systém hlášení poruch infobox COM

Technologie hlášení poruch s komunikační funkcí (infobox COM) Jednoduchá integrace do vašeho automatizačního prostředí

Systém hlášení poruch infobox COM podporuje Průmysl 4.0 a má stejný rozsah funkcí k signalizaci lokálních hlášení. Navíc je možné přenášet informace do nadřazeného velína nebo přijímat informace založené na protokolu z úrovně pole. Přenos dat probíhá prostřednictvím standardizovaných komunikačních protokolů. Pomocí této funkce lze kombinovat více zařízení i do většího systému hlášení poruch.
Software infobox ENGINEER umožňuje navzdory rozsáhlejším možnostem nastavení rychlé a snadné uvedení do provozu.

Který systém hlášení poruch je pro mě ideální? V několika krocích zjistíte, který systém je pro vás vhodný

infobox BASIC

Technologie hlášení poruch s lokálním zpracováním signálu a s vizualizací hlášení

infobox COM

Technologie hlášení poruch s lokálním zpracováním signálu, vizualizací hlášení a začleněním do automatizačního prostředí

Kritéria rozlišování systémů hlášení poruch
Snadná parametrizace hlášení a zařízení přepínačem DIP pomocí předdefinovaných funkcí
Individuální softwarová konfigurace každého hlášení (používání různých protokolů ISA)
Parametrizace OFFLINE a ONLINE pro flexibilní nastavení nezávislé na místě
Používání standardizovaných komunikačních protokolů k integraci do automatizačního prostředí
IT bezpečnost a správa uživatelských rolí (RBAC)
Propojení několika systémů hlášení poruch do sítě

Softwarová parametrizace infoboxu COM Intuitivní ovládání a rozsáhlé možnosti nastavení

Interaktivní obrazová mapa: Parametrizační software infobox ENGINEER, který se nemusí instalovat
Pohodlné vytváření popisků hlášení
V několika krocích si můžete pomocí našeho softwaru vytvořit a vytisknout nové popisky hlášení nebo je importovat ze stávajících projektů. Vytisknuté štítky s popisky poté jednoduše zasuňte do namontovaných kapes za odnímatelnou přední částí zařízení.
Pohodlné vytváření popisků hlášení
Nastavení specifická pro jednotlivá zařízení
Definujte vlastnosti projektu a nastavení pro konkrétní zařízení pohodlně prostřednictvím offline nebo online parametrizace.
Nastavení specifická pro jednotlivá zařízení
Nastavení specifická pro jednotlivá hlášení
Přizpůsobte svá hlášení stanovením funkcí hlášení jako hlášení alarmu, stavová hlášení, časová charakteristika, akustická a vizuální signalizace atd.
Nastavení specifická pro jednotlivá hlášení
Nastavení komunikace
Používejte standardizované komunikační protokoly a nastavení specifických parametrů, např. IP adresü řídicí stanice, pro snadnou integraci do vašeho automatizačního prostředí.
Nastavení komunikace
Propojení několika systémů hlášení poruch do sítě
V několika krocích nastavte funkce, jako jsou dodávání hlášení a centrální jednotky, k optimalizovanému přehledu a řízení velkých systémů (např. k centrálnímu potvrzování hlášení).
Propojení několika systémů hlášení poruch do sítě
Software systému hlášení poruch na notebooku

Parametrizační software infobox ENGINEER

Nezávazné testování softwaru Udělejte si obrázek

Parametrizační software infobox ENGINEER se primárně používá k nastavení zařízení infobox COM. Kromě dalších funkcí se v softwaru definují a tisknou popisky hlášení. Předlohy pro tisk lze samozřejmě použít i pro infobox BASIC.
Stáhněte si přenosný software zdarma a udělejte si o něm první obrázek – i bez stávajícího testovacího zařízení.
Všechny funkce softwaru lze používat bez instalace. Podrobný popis najdete v digitální uživatelské příručce a v softwaru.

Další informace
Podrobnosti o našem systému hlášení poruch infobox
Další podrobnosti, např. technické údaje nebo informace o parametrizačním softwaru infobox ENGINEER, najdete v brožuře.
Zobrazit brožuru
Muž u monitoru pracuje s parametrizačním softwarem infobox ENGINEER