Dohled fotovoltaických řetězců pro monitorování vašeho fotovoltaického zařízení

Dohled fotovoltaických obvodů

Při dohledu fotovoltaických zařízení je dohled obvodů centrální součástí pro zvýšení efektivity. SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení. Rozpoznáte poruchy a učiníte cílená opatření. Se systémem reagujete bezprostředně na ztráty výkonu jednotlivých fází, které mohou být vyvolány např. poškozeným panelem nebo defektními kontakty a kabeláží.

Více informací

Vaše výhody s naším monitorováním fotovoltaického řetězce SOLARCHECK

 • Prostorová úspornost, nízké náklady a malá náročnost na kabeláž díky kompaktnímu provedení a napájení bez potřeby dodatečného síťového zdroje v přístrojové svorkovnici
 • Jednoduché a bezpečné měření proudu – bez přerušení vodičů díky Hallovým senzorům
 • Jednoduchá integrace v dohledových systémech prostřednictvím komunikace Modbus/RTU
 • Monitorování kontaktů dálkového hlášení díky dodatečného digitálnímu vstupu
 • Flexibilní rozšíření díky volitelnému měření napětí do 1 500 V DC
SOLARCHECK – modulární systém monitorování fotovoltaického řetězce

SOLARCHECK – modulární systém monitorování fotovoltaického řetězce

Monitorování fotovoltaických obvodů SOLARCHECK – měření a komunikace

Modulární dohledový systém Solarcheck k monitorování fotovoltaického řetězce se skládá z různých přístrojů k měření proudu a napětí a z příslušného komunikačního modulu.

Monitorování fotovoltaického řetězce: Komunikační modul

 • Pro připojení a sběr naměřených hodnot až osmi měřicích modulů
 • Příprava dat k předání nadřazeným řídicím jednotkám
 • Napájení připojených měřicích modulů

Monitorování fotovoltaického řetězce: Modul k měření proudu

 • 8kanálové měření proudu do 20 A DC
 • Rozpoznání zpětných proudů do -1 A
 • 4kanálové doplňující moduly pro 20 A DC
 • Digitální vstup pro dohled např. nad kontakty dálkového hlášení modulů přepěťové ochrany
 • Napájení přes komunikační modul

Monitorování fotovoltaického řetězce: Modul měření napětí

 • Měření napětí do 1 500 V DC v libovolně uzemněných fotovoltaických systémech
 • Přípojka a napájení přes určený analogový vstup 8kanálového modulu měření proudu Solarcheck
 • Výstup hodnoty měření napětí jako analogový signál
 • Volitelně jej lze vyjmout ze svazku Solarcheck a používat zvlášť

Jednoduchá integrace do dohledových systémů

Síť SOLARCHECK k monitorování fotovoltaického řetězce

Komunikační modul shromažďuje naměřené hodnoty modulů měření proudu a předává je přes RS-485 (Modbus) nadřazené řídicí jednotce.

 • S každým modulem měření proudu zaznamenáte až osm, popř. čtyři fázové proudy.
 • K jednomu komunikačnímu modulu připojíte maximálně osm modulů měření proudu libovolného typu.
 • Dvouvodičové komunikační vedení současně slouží k napájení měřicích modulů. Proto nepotřebujete dodatečný napájecí zdroj v poli.
 • Modul měření napětí se připojí k určenému analogovému vstupu 8kanálových modulů měření proudu a přes něj je také napájen.
 • Všechny měřené hodnoty je možné přečíst přes otevřené registry z komunikačního modulu.