Pohled na obrazovku Time Series Data Service

Jednoduše a srozumitelně vizualizovaná data časových řad se systémem Time Series Data Service

Interpretaci předchází vizualizace dat. První volbou je systém Time Series Data Service platformy IoT Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact. Stačí několi úkonů a vaše společnost může i bez školeného IT personálu vizualizovat data podle svých specifických potřeb, sdílet je a vytvářet závěry o prognózách, nákladech na údržbu a zajištění kvality.

Více informací