Pohled na obrazovku Time Series Data Service

Jednoduše a srozumitelně vizualizovaná data časových řad se systémem Time Series Data Service

Interpretaci předchází vizualizace dat. První volbou je systém Time Series Data Service platformy IoT Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact. Stačí několi úkonů a vaše společnost může i bez školeného IT personálu vizualizovat data podle svých specifických potřeb, sdílet je a vytvářet závěry o prognózách, nákladech na údržbu a zajištění kvality.

Více informací

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Pracovník si prohlíží aktuální data svého hardwaru v Proficloud.io

Všechna data procesu dostupná centrálně Kdykoli, kdekoli

Times Series Data Service umožňuje uživatelům kdykoli a kdekoli vyvolávat, monitorovat a kontrolovat data procesu.

Jednoduše konfigurovatelné webové řídicí panely rychle a přesně zobrazují všechny relevantní parametry, které budete požadovat, např. rychlost rotace větrné turbíny, teplotu motoru, průtoky nebo i míru zmetkovitosti. Tvoří základ pro rozhodnutí na základě dat a velké datové aplikace.

Díky platformě Proficloud.io můžete chytrý servis používat velmi snadno i s vlastními limitovanými IT zdroji, nebo dokonce i bez nich.

Vaše výhody

  • Bez náročné konfigurace díky Plug & Play
  • Všechna procesní data dostupná centrálně – kdykoli, kdekoli
  • Snadno konfigurovatelné řídicí panely pro pohodlné sledování všech relevantních a požadovaných procesních parametrů

Přehled výhod

Výrobní procesy na obrazovkách
Muž kontroluje Time Series Data na notebooku
Služba Time Series Data Service vizualizovaná na notebooku
Muž prohlížející si Time Series Data na tabletu
Výrobní procesy na obrazovkách

Optimalizace a zvyšování efektivity v řetězci tvorby hodnot jsou pro firmy stěžejními cíly. Time Series Data Service zpřístupňuje uživatelům data procesu kdekoli na světě.
Data každého připojeného stroje jsou digitalizována a navíc mohou být analyzována pomocí inteligentního servisu. Uživatelé mají rovněž možnost data monitorovat a nastavit uživatelsky definovaná varování.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Muž kontroluje Time Series Data na notebooku

Během prostojů firmy nevyrábí žádné produkty a nevytvářejí pro podnikání žádnou přidanou hodnotu. Cílem každého výrobního podniku je omezit prostoje nebo je alespoň moci naplánovat. Díky službě Time Series Data Service víte, kdy hrozí výpadky a kdy je nutná údržba.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Služba Time Series Data Service vizualizovaná na notebooku

Kvalitu produktu může ovlivňovat mnoho faktorů. Celou řadu těchto faktorů lze na základě dat stroje vizualizovat a analyzovat ve službě Time Series Data Service.
Buďte včas informováni v případě, kdy produkty neodpovídají stanoveným požadavkům, a zajistěte okamžité vyřazení vadného zboží. Tímto způsobem můžete snížit počet reklamací. Mimoto můžete např. díky včasnému varování zachytit energetické špičky.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Muž prohlížející si Time Series Data na tabletu

Každá firma má zaměstnance, kteří znají výrobu a stroje lépe než kdokoli jiný, často díky dlouholetým zkušenostem v oboru. Tyto znalosti mohou být zpřístupněny a sdíleny prostřednictvím služby Time Series Data Service. Data jsou vizualizována a na jejich základě může být nastavena aktivace výstrah.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Proficloud.io: vaše vstupenka do průmyslového internetu věcí
Zjistěte více informací o Time Series Data Service
Times Series Data Service umožňuje uživatelům kdykoli a kdekoli vyvolávat, sledovat a kontrolovat data procesu.
Nyní se informujte a vyzkoušejte zdarma
Time Series Data Services na obrazovce

Detail inteligentní služby

Data časové řady
Výpis stroje od Time Series Data
Widget „Alert List“ od Times Series Data
Data časové řady

Widget „Graph“ je jedním z nejjednodušších způsobů, jak graficky znázornit data časových řad. Data lze znázornit jako křivky, proužky nebo body. Lze je také barevně přizpůsobit.
V tomto widgetu lze také nastavit výstražné hlášení.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Výpis stroje od Time Series Data

Pomocí widgetu „Stat“ je možné zobrazit určitou hodnotu (např. nejnovější, nejvyšší, nejnižší hodnotu) příchozího toku dat. Hodnoty pod nebo nad určitou hodnotou lze barevně zvýraznit (např. do 50 = zeleně; nad 75 = žlutě; nad 100 = červeně).
Uživatel si může zvolit, zda si chce zobrazovat na pozadí křivku minulých dat, nebo pouze aktuální hodnotu.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Widget „Alert List“ od Times Series Data

Widget „Alert List“ zobrazuje přehled výstrah při překročení nebo nedosažení nastavených hodnot. Seznam výstrah tak zobrazuje minulá překročení nebo nedosažení limitů.
Mimoto lze nastavit, zda se mají výstrahy zobrazovat pouze na jednom řídicím panelu nebo na všech řídicích panelech vytvořených v účtu.

Zjistěte více informací o Time Series Data Service na proficloud.io
Řídicí panely Blade Intelligence se službou Time Series Data Service

Řídicí panely Blade Intelligence se službou Time Series Data Service

Řídicí panely Blade Intelligence ve službě Time Series Data Service představují komplexní cloudové řešení k monitorování větrných turbín. Pomocí dat časových řad můžete kdykoli online monitorovat své větrné turbíny a přijmout nezbytná opatření k zabránění jejich poškození. Při nízkých teplotách můžete například monitorovat tloušťku vrstvy ledu na listech rotoru a v případě překročení kritické hodnoty tloušťky této ledové vrstvy se nechat přímo informovat prostřednictvím integrované výstrahy.
Prostřednictvím řídicích panelů na Proficloud.io ve službě Time Series Data Service je dále možné monitorovat údery blesků a z toho vyplývající špičková zatížení a také ohybové momenty jednotlivých listů rotoru.
Stručně řečeno: Podrobné řídicí panely vám poskytnou přehled o stavu větrných turbín.

Více informací o monitorování listů rotoru

Centrální bod pro objednání inteligentních služeb
Objednání inteligentních služeb
Příkladem obchodu služeb Proficloud.io je běžný internetový obchod, který všichni používáme v každodenním životě. Jednoduché pochopení a snadné ovládání.
Objednat nyní
Inteligentní služby na třech obrazovkách