Pohled na obrazovku Device Management Service

Energy, Monitoring, Management, Analytics s EMMA Service

Se systémem EMMA Service platformy IoT Proficloud.io od Phoenix Contact mohou společnosti snadno spravovat přístup k datům, která jsou rozhodující pro správu energie. Při tom pomáhají speciálně vytvořené obrazovky inteligentního servisu, které lze sestavit pomocí několika kliknutí. Díky tomu se můžete rozhodovat rychleji a lépe a díky dálkovému dohledu racionalizovat pracovní procesy.

Více informací

Vaše výhody

  • Jednoduchá konfigurace díky Plug & Play
  • Permanentní přehled díky jednoduchému intuitivnímu designu EMMA Service
  • Flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace a analýzy energetických a výkonových dat
  • Dynamická aktualizace widgetů
  • Větší bezpečnost při manipulaci díky automatickému poskytování dat a vedeným nabídkám při vytváření widgetu
Řídicí panel EMMA Service na přístroji

Energy Management: EMMA Service Inteligentní správa energie kdykoli a odkudkoli

EMMA znamená Energy Monitoring, Management and Analytics a je jednou z chytrých služeb společnosti Phoenix Contact. Služba EMMA Service je přesně přizpůsobena požadavkům osob pověřených správou energie (správců energie, energetických týmů). S jednoduchým intuitivním designem nabízí tato chytrá služba flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat. Pomáhá osobám pověřeným správou energie při monitorování, analýze a vyhodnocování těchto dat. Pomocí takto získaných informací je tak možné definovat a provést správná opatření – s cílem snížit spotřebu energie, udržitelně zvýšit energetickou efektivitu a v důsledku ušetřit náklady.

Detail inteligentní služby

Uživatelsky přívětivé řídicí panely a widgety služby EMMA
Snímek obrazovky služby EMMA: Externí zdroje dat pro analýzu
Snímek obrazovky služby EMMA: Vytváření zpráv pro ukazatele energetického výkonu (EnPI)
Snímek obrazovky služby EMMA: Informace o odchylkách prostřednictvím personalizovaného alarmu
Uživatelsky přívětivé řídicí panely a widgety služby EMMA

Stačí jen několik kliknutí a můžete vyvodit první závěry o svých procesech i spotřebě energie. Můžete používat různé možnosti vizualizace, jako jsou kruhové diagramy, sloupcové grafy, liniové grafy, Paretovy diagramy a další.

Pomocí těchto diagramů můžete porovnávat jednotlivé výrobní linky, zařízení nebo časová období, a odhalit tak skrytý potenciál.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Externí zdroje dat pro analýzu

Využijte možnosti integrovat data z externích zdrojů (nyní jako soubor CSV) do svého řídicího panelu, abyste mohli např. porovnávat data historie s aktuálními daty.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Vytváření zpráv pro ukazatele energetického výkonu (EnPI)

Vytvářejte přehledné zprávy, které vám poskytnou informace o vašich ukazatelích energetického výkonu (Energy Performance Indicators – EnPI). V rámci zprávy můžete přidávat nebo odstraňovat jednotlivá zařízení nebo měřicí místa – inteligentní službu si přizpůsobíte přesně podle svých potřeb. Po prvotním nastavení můžete porovnávat dny, týdny a měsíce.

Díky praktické funkci stahování si můžete vytvořené reporty velmi snadno stáhnout v podobě souborů PDF nebo je odeslat e-mailem.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Informace o odchylkách prostřednictvím personalizovaného alarmu

Využívejte varování, abyste byli v rámci celého Proficloud.io informováni o překročení nebo nedosažení limitů. Vytvářejte oznámení pomocí několika málo kliknutí a mějte přehled o spotřebě ve špičkách. Můžete vytvářet různá varování s různými prioritami, aby vás systém včas upozornil na překročení limitů.

V protokolu výstrah (Alert Log) si můžete zobrazit aktuální varování a podrobně si je prohlédnout.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Proficloud.io: vaše vstupenka do průmyslového internetu věcí
Zjistěte více informací o službě EMMA
Energy, Monitoring, Management, Analytics: inteligentní správa energie kdykoli a odkudkoli.
Zjistit více
Služba EMMA na obrazovce

Podrobné informace o možnostech vizualizace

Snímek obrazovky služby EMMA: Sloupcový graf energie – spotřebiče
Snímek obrazovky služby EMMA: Sloupcový graf energie – časová období
Snímek obrazovky služby EMMA: Kruhový diagram energie – spotřebiče
Snímek obrazovky služby EMMA: Kruhový diagram energie – časová období
Snímek obrazovky služby EMMA: Sloupcový graf energie – spotřebiče

Tento widget umožňuje porovnávat energetická data několika spotřebičů vedle sebe za stejné časové období.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Sloupcový graf energie – časová období

Tento widget umožňuje porovnávat energetická data z různých časových období vedle sebe u stejného spotřebiče.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Kruhový diagram energie – spotřebiče

Tento widget umožňuje porovnávat energetická data několika spotřebičů během stejného časového období. Data jsou zobrazována v kruhovém diagramu v absolutních hodnotách a jako procentuální rozložení spotřeby různých spotřebičů.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Kruhový diagram energie – časová období

Tento widget umožňuje porovnávat energetická data za různá období u stejného spotřebiče. Data jsou zobrazována v kruhovém diagramu v absolutních hodnotách a jako procentuální rozložení spotřeby za různá časová období.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Paretův diagram energie – seřazeno podle spotřebičů
Snímek obrazovky EMMA: Paretův diagram energie – seřazeno podle časového období
Snímek obrazovky služby EMMA: Liniový graf elektrického proudu – spotřebiče
Snímek obrazovky služby EMMA: Liniový graf elektrického proudu – časová období
Snímek obrazovky služby EMMA: Paretův diagram energie – seřazeno podle spotřebičů

Tento widget zobrazuje energetická data několika spotřebičů agregovaná za vybrané časové období. Informace jsou zobrazovány v kombinovaném sloupcovém a liniovém grafu. Jeden sloupec zobrazuje celkovou hodnotu za vybrané období data a času pro zvolený spotřebič. Sloupce jsou uspořádány od nejvyšší spotřeby energie po nejnižší. Diagram obsahuje součtovou křivku.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky EMMA: Paretův diagram energie – seřazeno podle časového období

Tento widget zobrazuje energetická data několika spotřebičů agregovaná za vybrané časové období. Informace jsou zobrazovány v kombinovaném sloupcovém a liniovém grafu. Sloupec ukazuje součet všech vybraných spotřebičů po určité časové období podle zvolené úrovně agregace, např. 15minutová, hodinová, denní atd. Sloupce jsou uspořádány od nejvyšší spotřeby energie po nejnižší. Diagram obsahuje součtovou křivku.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Liniový graf elektrického proudu – spotřebiče

Tento widget umožňuje porovnávat data výkonu několika spotřebičů. Představuje zátěžový profil spotřebičů za jedno určité období. Data jsou zobrazována v liniovém grafu.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Snímek obrazovky služby EMMA: Liniový graf elektrického proudu – časová období

Tento widget umožňuje porovnávat výkonová data z různých časových období u stejného spotřebiče. Představuje zátěžový profil spotřebiče za tato různá časová období. Data jsou zobrazována v liniovém grafu.

Zjistěte více informací o službě EMMA na proficloud.io
Obrazovka se službou EMMA a přístroji pro měření energie EMpro podporujícími IoT

EMMA Service a přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT Průkopníci pro vaši správu energie budoucnosti

Inteligentní služba EMMA Service a přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT tvoří kompaktní balíček zahrnující intuitivní software a uživatelsky přívětivý hardware. S tímto balíčkem spustíte monitorování, analýzu, vyhodnocování a vizualizaci svých údajů o energii a výkonu.
Využijte výhod:

  • Přímé cloudové připojení bez brány IoT
  • Flexibilní přístup k datům nezávisle na čase a místě
  • Různé možnosti vizualizace pomocí widgetů s velkou vypovídací hodnotou
Topologie: Chytré přístroje pro měření energie EMpro přímo do cloudu bez brány
Centrální bod pro objednání inteligentních služeb
Objednání inteligentních služeb
Příkladem obchodu služeb Proficloud.io je běžný internetový obchod, který všichni používáme v každodenním životě. Jednoduché pochopení a snadné ovládání.
Objednat nyní
Inteligentní služby na třech obrazovkách