Proficloud.io je vaší vstupní kartou do průmyslového internetu věcí

Cloudové výpočty

Termín cloudové výpočty znamená IT infrastrukturu založenou na internetu, která umožňuje globální síťové propojení systémů, zařízení, produktů, strojů a podniků. Chytré služby od společnosti Phoenix Contact poskytují jednoduchá a standardizovaná řešení Software as a Service na PROFICLOUD.io, s nimiž můžete své přístroje díky cloudovým technologiím inteligentně řídit, minimalizovat výpadky a zvýšit dostupnost.

Více informací

Vaše výhody

 • Predikace výpadků a cílené plánování údržby pomocí digitálního síťování
 • Zobrazení a vyhodnocení energetických dat mezi sítěmi dle potřeby pro zjištění možných úspor
 • Rozšířená interakce člověka a stroje díky komunikaci prostřednictvím chytrých zařízení
 • Škálovatelné monitorování procesů pro odvození optimalizačních opatření na základě srovnání výsledků
 • Účinné a efektivní využití vašich dat díky škálovatelným a maximálně dostupným databázím
 • Globální ovládání a monitorování stavu pomocí přímého přístupu k datům přístrojů z úrovně pole
Muž sleduje na tabletu řídicí panely Proficloud.io

Platforma IoT Proficloud.io

Proficloud.io je platforma Plug & Play IIoT, která umožňuje malým a středním firmám bez vlastních nebo s omezenými IT zdroji jednoduché a bezproblémové připojení přístrojů s podporou cloudu do cloudové infrastruktury.

Proficloud.io nabízí díky intuitivním webovým rozhraním a řídicím panelům maximální jednoduchost při využití cloudové platformy. Registrace trvá jen několik minut a k obsluze platformy nejsou zapotřebí žádné IT znalosti.

To vše ve vysoce dostupném cloudovém prostředí, které vždy odpovídá maximálním dostupným bezpečnostním standardům.

Přehled chytrých služeb na obrazovkách PC

Chytré služby a platforma IoT Proficloud.io

Chytré služby od společnosti Phoenix Contact poskytují jednoduchá a standardizovaná řešení Software as a Service, s nimiž můžete své přístroje díky cloudovým technologiím inteligentně řídit, minimalizovat výpadky a zvýšit dostupnost:

 • Bezpečná správa přístrojů
 • Živá data
 • Cloudová analýza
 • State of Health
 • Prediktivní údržba
 • Řízení energie

Platforma IoT Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact nabízí pro tento účel bezpečné a škálovatelné cloudové prostředí, v němž jsou provozovány chytré služby.

Využijte naplno výhody digitalizace – zcela jednoduše a intuitivně. Nepotřebujete žádné vlastní IT zdroje ani znalostmi.

Různé chytré služby můžete bezplatně vyzkoušet a pak se rozhodnout, jakou velikost balíku potřebujete a jak velké náklady vám tím vzniknou.
Žádné náklady na implementaci, žádné dlouhodobé smlouvy.

Proficloud.io Service Store navíc nabízí díky známým vlastnostem internetového obchodu plně transparentní funkce a cenové modely při rezervaci chytrých služeb.

Muž s tabletem ve výrobě

Zjistěte více informací o cloudových výpočtech

Již v roce 2017 vznikl slavný citát „The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. V roce 2021 to platí ještě více. V každém průmyslovém oboru se denně objevuje velké množství dat, které se však dosud v mnoha případech skoro nevyužívají. Proficloud.io umožňuje tato data využít. Menší a střední podniky mají díky Proficloud.io možnost podílet se na digitalizaci svých průmyslových odvětví. Mohou využívat dostupná data, a tím optimalizovat vlastní procesy, ušetřit náklady a zvýšit rychlost.

Centrální bod pro objednání inteligentních služeb
Objednání inteligentních služeb
Příkladem obchodu služeb Proficloud.io je běžný internetový obchod, který všichni používáme v každodenním životě. Jednoduché pochopení a snadné ovládání.
Objednat nyní
Inteligentní služby na třech obrazovkách