Snímače otáček a snímače prostojů

Snímač otáček a prostojů

Příliš vysoké rychlosti představují nebezpečí pro člověka i stroj. Kompaktní snímače otáček a snímače prostojů PSRmotion dohlížejí na otočájící se díly a v případě nouze je bezpečně odpojí. Spínací přístroje jsou kompatibilní se všemi běžnými typy senzorů a je možně je obzvláště rychle nakonfigurovat a zprovoznit pomocí tlačítek na produktu či za pomoci softwaru.

Více informací

Nové produkty

Bezpečný bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35
Bezpečný snímač otáček
Bezsenzorové monitorování pohybu

Bezpečný snímač otáček PSR-MM35 spolehlivě sleduje rychlost a tak chrání před nebezpečnými pohyby. Pohyby můžete monitorovat nanejvýš hospodárně a efektivně zcela bez přídavné senzoriky.

To jsou výhody

 • Až 50% úspora nákladů díky eliminaci další senzoriky pro měření rychlosti
 • Maximální dostupnost, neboť měření otáčivého pole pohonu je nezávislé na vnějších rušivých faktorech, jako jsou otřesy, vibrace a EMC
 • Rychlé uvedení do provozu díky intuitivnímu konfiguračnímu softwaru a také proto, že není nutná montáž a nastavování dalších snímačů

To jsou hlavní vlastnosti

 • Bezpečné monitorování pohybu na základě měření otáčivého pole pohonu až do SIL 3 / PL e
 • Integrované bezpečnostní funkce: STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
 • Konstrukční šířka 12,5 mm

Snímače otáček a snímače zastavení PSRmotion

Snímač otáček a zastavení pro bezpečné monitorování pohybu

Monitorování otáček a zastavení v jednom zařízení

Díky kombinovanému snímači otáček a zastavení PSR-MM30 můžete sledovat kromě zastavení až tři různé provozní režimy. Díky spolehlivé metodě měření zajišťuje PSR-MM30 vysokou použitelnost systému.

 • Konstrukční šířka 22,5 mm
 • Kompatibilní s moderními bezpečnostními snímači až po úroveň integrity zabezpečení 3
 • Detekce pohybu pomocí kodéru nebo bezdotykového spínače přiblížení
 • Nuceně vedené výstupy relé, výstupy hlášení s možností parametrizace
 • Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion
 • Zprovoznění prostřednictvím USB portu
 • Kompatibilní s bezpečnostním spínačem PSRswitch díky integrovanému sledování ochranných dveří
 • Až do PL e a SIL 3
Software PSRmotion pro snímače otáček a snímače zastavení

Software PSRmotion pro snímače otáček a snímače zastavení

Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion

Se softwarem PSRmotion lze naše snímače otáček a zastavení pohodlně uvést do provozu, parametrizovat a sledovat.
V režimu měření v reálném čase můžete vizualizovat sekvence pohybu svého stroje.
Software pro operační systém Windows si můžete stáhnout zdarma. Software je pak přizpůsoben prostřednictvím USB rozhraní.

Snímač zastavení PSRmotion

Snímač zastavení PSRmotion konstrukční šířky 12,5 mm

Kompaktní monitorování zastavení bez dalších snímačů

Díky úzkému snímači zastavení PSR-MM25 lze kontrolovat zastavení stroje i bez dodatečných snímačů a např. spouštět zajišťovací zařízení. Pro rozpoznání zastavení se vyhodnocuje indukované napětí ve vinutí motoru.

 • Konstrukční šířka 12,5 mm
 • Snadné uvedení do provozu pomocí konfiguračních tlačítek
 • Možnost použití u strojů s frekvenčním měničem i bez něj
 • Nuceně vedené výstupy relé, dva výstupy hlášení