Bezpečnostní vazební relé

Bezpečnostní vazební relé

Naše vazební relé s certifikací TÜV pro bezpečné zapnutí a odpojení umožňují galvanické oddělení signálů do SIL3. Díky diagnostickým funkcím, jako jsou integrovaná zkouška odolnosti a monitorování Line-Load, je možné redukovat prostoje zařízení na minimum. Vazební relé SIL3 s ATEX, G3-Coating a teplotním rozsahem do 70 stupňů se hodí pro speciální použití ve zpracovatelském průmyslu.

Více informací
Bezpečná spojovací relé PSRmini

Bezpečná spojovací relé pro procesní technologii

Jaký je úkol bezpečného spojovacího relé?

Aplikace v procesním průmyslu se výrazně liší od aplikací ve zpracovatelském průmyslu. Jsou také kladeny jiné požadavky na bezpečnostní techniku.
Bezpečná spojovací relé se často používají v procesně technologických systémech a slouží ke galvanickému oddělování a zesilování výkonu elektrických signálů pro funkční bezpečnost. Pro splnění nejrůznějších požadavků procesně technologických aplikací vyvinula společnost Phoenix Contact spojovací relé s certifikací SIL.

Proč potřebuji spojovací relé s certifikací SIL?

Portfolio společnosti Phoenix Contact zahrnuje nuceně vedená spojovací relé a bezpečná nuceně vedená spojovací relé. Nucené vedení mechanicky brání současnému sepnutí spínacího a rozpojovacího kontaktu. Tato technologie tak nabízí maximální funkční bezpečnost.

Bezpečná spojovací relé jsou navíc certifikovaná podle SIL. SIL znamená úroveň integrity zabezpečení a představuje metodu hodnocení spolehlivosti systému. Stupně SIL 1, SIL 2 a SIL 3 je třeba posuzovat v závislosti na ohrožení.

Pokud se rozhodnete pro naše spojovací relé s certifikací SIL, nemusíte provádět hodnocení. Spojovací relé SIL jsou testována a certifikována nezávislým institutem. K dispozici jsou všechny bezpečnostně technické veličiny. Díky integrovanému filtru testovacích impulzů můžete navíc provádět rozsáhlou diagnostiku.

Vlastnosti spojovacích relé PSR

Produktové portfolio společnosti Phoenix Contact obsahuje spojovací relé s certifikací SIL pro bezpečné zapnutí (rovněž označované Fire-and-Gas nebo Energized to Safe) a pro bezpečné vypnutí (také označované Emergency Shutdown nebo De-energized). Naše bezpečná spojovací relé splňují zvláštní požadavky zpracovatelského průmyslu – mimo jiné pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu.

 • Spojovací relé SIL s nuceně vedenými kontakty
 • Testovaná a certifikovaná nezávislými zkušebními ústavy jako TÜV-Rheinland
 • Širokopásmový vstup s variantami napětí od 24 V DC, přes 115 V AC až do 230 V AC
 • Integrovaná reléová technologie je kompatibilní s G3 dle ISA S71.04-1985 a umožňuje tak používání v mimořádně korozivních prostředích
 • Možnost snadného provádění zkoušky odolnosti
 • Rozsáhlé možnosti diagnostiky díky filtru testovacích impulzů
 • Vhodné pro režimy High a Low Demand
 • Certifikace SIL 3 dle IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 a EN 746-2
 • Schválení ATEX

Produktové řady

Vyberte si mezi vysoce kompaktní produktovou řadou PSRmini a klasickou produktovou řadou PSRclassic v provedení běžném na trhu.

Spojovací relé PSRmini

Až 70% úspora místa se spojovacím relé PSRmini

Vysoce kompaktní bezpečná spojovací relé PSRmini

PSRmini s konstrukční šířkou od 6 mm jsou nejužší spojovací relé s certifikací SIL na trhu.

 • Konstrukční šířky 6,8 mm, 12,5 mm a 17,5 mm
 • Pro bezpečné zapnutí a bezpečné vypnutí
 • LED diody umožňují diagnostiku přímo na modulu v souladu s certifikací SIL
 • 1 až 3 povolovací trasy
 • Aktivní zpětné hlášení prostřednictvím filtru testovacích impulzů DCS přímo do řídicí jednotky zajišťuje krátké prostoje během plánovaných fází údržby
Klasická spojovací relé PSRclassic pro bezpečné vypínání

Klasická spojovací relé PSRclassic pro bezpečné vypínání

Klasická bezpečná spojovací relé PSRclassic

V řadě PSRclassic naleznete spojovací relé SIL pro bezpečné vypínání. Klasická spojovací relé se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá velikostem pouzder běžným na trhu.

 • Konstrukční šířka od 17,5 mm
 • Spojovací relé SIL pro bezpečné vypínání
 • 3 bezpečné reléové kontakty a znásobení kontaktů

Kompatibilní s běžnými bezpečnostními systémy

Bezpečná spojovací relé jsou přizpůsobena řídicím systémům v procesním průmyslu.
Patří sem systémy Safety Instrumented Systems (SIS):

 • Schneider Electric (Triconex® System)
 • HIMA (HIMAx/HIQUAD)
 • Emerson (DeltaV)
 • Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
 • Siemens (ET200S/ET200SP)
 • Yokogawa (ProSafe)

Jednodušší a rychlejší zkouška odolnosti

Nuceně vedené kontakty umožňují jednoduchou a rychlou diagnostiku, což zajišťuje krátké doby prostojů během plánované údržby.

Jednoduchý zkušební test

 • Aktivní zpětná vazba o chybách prostřednictvím A1 vizuálně na zařízení
 • Vyhodnocení nuceně vedených rozpojovacích kontaktů (DO)

Line Monitoring

 • Diagnostika u DO
Systémová kabeláž s nosičem Termination Carrier

Termination Carrier a PSRmini: Jedinečná hustota uspořádání v rozvaděči

Systémová kabeláž s nosičem Termination Carrier

Nosiče Termination Carrier jsou vhodné pro PSRmini a PSRclassic. S nosiči modulů snížíte náklady na propojení a zrychlíte instalaci.
Díky jednotné koncepci a jedinečné systémové technice Termination Carrier předejdete chybám kabeláže, a tím také příčinám nákladného a časově náročného hledání chyb. Rádi přizpůsobíme Termination Carrier vašim specifickým potřebám.