Phoenix Contact v České republice

Budova Phoenix Contact v Brně

Budova Phoenix Contact v Brně

Společnost Phoenix Contact byla v České republice založena v roce 1993 a sídlí v Brně. Tým 31 lidí v regionu i v kancelářích pečuje o české zákazníky. Součástí našich kanceláří je i velký show room, kde našim zákazníkům prezentujeme naše výrobky a aplikace.

Evropská unie

V rámci vzdělávání zaměstnanců jsme zrealizovali následující projekt

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Phoenix Contact, s.r.o
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012877
Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno celkem 21 zaměstnanců. Zapojení účastníci se vzdělávali v manažerských nebo měkkých dovednostech a obecných IT dovednostech.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Video o společnosti Phoenix Contact
Video o společnosti Phoenix Contact YouTube

Co nabízíme zákazníkům

  • odborné poradenství
  • osobní přístup
  • moderní a intuitivní eshop
  • vzorkový servis
  • nejlepší řešení, kdykoli stojíte před úkolem v oblasti elektrotechnického inženýrství nebo automatizace