Politika nákupu

Centrální základní principy politiky nákupu

Těžiště našeho partnerství spočívá v pravidelné výměně informací s našimi dodavateli, přičemž klademe mimořádný důraz na kreativitu, spolehlivost a inovace.

Všichni naši dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou vysoce motivovaní a mají vysoké povědomí o kvalitě a nákladech.

V rámci naší firemní odpovědnosti jsme se zavázali k tomu, že při výrobě produktů a poskytování služeb našimi dodavateli budeme dodržovat lidská práva a pracovní normy.

My i naši dodavatelé dohlížíme na to, aby nebyla trpěna žádná diskriminace ani nucená nebo dětská práce.

Naši dodavatelé potvrzují, že nebudou tolerovat žádnou formu korupce nebo podplácení ani se do těchto činností nebudou žádným způsobem zapojovat.

Ochrana životního prostředí a energetická účinnost jsou nedílnou součástí výběru dodavatelů.

Decentralizovaná struktura nákupu

Společnosti ve skupině Phoenix Contact mají samostatná oddělení nákupu.

Tato decentralizovaná struktura nákupu umožňuje velmi těsnou spolupráci s technickými obory, zejména v průběhu fází vývoje nových produktů.

Zastřešující nákupní činnosti jsou sdružovány prostřednictvím organizace Lead Buyer do celosvětově působící nákupní sítě.

Koncepce Lead Buyer

Díky správě skupin zboží zavedené v celé skupině dosahuje společnost Phoenix Contact sloučení podobných produktů a jejich dodavatelů.

Lead Buyer při tom přebírá nadřazené úkoly pro skupiny zboží, které leží v jeho oblasti odpovědnosti:

 • průzkum trhu
 • příprava smluv
 • sdružování potřeb
 • využívání synergií u dodavatelů a skupin zboží
 • definice strategií a cílů
 • sjednávání logistických koncepcí

Požadavky na naše dodavatele

Pro zajištění dobré spolupráce a spokojenosti zákazníků očekáváme od našich dodavatelů:

 • spolehlivost a zaměření na výkon
 • otevřenost k inovacím a kreativitu
 • ceny na úrovni světového trhu
 • vědomí kvality
 • dodržování termínů a flexibilitu
 • etické jednání
 • podporu při vytváření technických řešení
 • technicky špičkové, konkurenceschopné a energeticky účinné výrobní procesy a produkty
 • zájem o dlouhodobý obchodní vztah
 • schopnost aplikovat speciální logistické koncepce
 • nezávislost