Naše historie

Od našeho založení v roce 1923 v Essenu jsme hodně zažili a mnohé ovlivnili. Poskytneme vám přehled o téměř stoleté existenci společnosti Phoenix Contact – určované inovativní technikou a vedené zodpovědnými lidmi.

První sídlo společnosti Phoenix Contact na essenském hlavním nádraží

Založení v Essenu

5. května 1923 zakládá obchodník Hugo Knümann v Essenu obchodní zastoupení pro průmyslové produkty: Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co. KG. Sídlo firmy se nachází na adrese Hollestraße 36 přímo na hlavním nádraží v Essenu. Na dvou pronajatých patrech jsou umístěny sklady, expedice a montáž. Ale s čím obchoduje vyučený maloobchodník a klenotník? Knümann má správnou intuici: hojně se využívá veřejná doprava. Proto jsou vytížené tramvaje a potřebné armatury trakčního vedení. Ty se staly prvním obchodním produktem společnosti Phönix Elektrizitätsgesellschaft.

Fotografie první řadové svornice

Vynález řadové svornice

Několik let po založení potkává Hugo Knümann předního inženýra společnosti Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, zkráceně RWE. Společnost musí pokrývat velkou potřebu elektrické energie v rychle se rozvíjející oblasti Porúří.
Ze setkání vzešla myšlenka připojitelných proudových svornic na normované nosné liště. Vynález této tzv. řadové svornice má pro obor elementární význam. Umožňuje u malých vad výměnu pouze vadného dílu, nikoli celého připojovacího bloku. Tím se ušetří materiál a čas.
Produkt se montuje a prodává v pobočce v Essenu. Těleso svornice je z kovu, pouzdro z keramiky. Potřebné díly si Knümann nechává dodávat. Roku 1928 získává Hugo Knümann pro řadovou svornici patent.

Arkády essenského hlavního nádraží

Stěhování do Blombergu

1939 začátek druhé světové války. Porúří je kvůli zbrojnímu průmyslu cílem mnoha bombových útoků. I sídlo firmy na essenském hlavním nádraží bylo 13. března 1943 bombardováno, takže se Hugo Knümann rozhodl pro evaukaci firmy. Díky svým příbuzným narazil na 200 km vzdálené městečko Blomberg v oblasti Ostwestfalen-Lippe. V prázdné restauraci Bürgerheim pokračuje s provozem podniku. Dole se nachází kancelář, nahoře prostory pro montáž a sklad.
Po konci války se obchodníci vracejí zpět do Essenu, zatímco montáž a sklad zůstávají v Blombergu.

Hugo Knümann a Josef Eisert

První kontakt s rodinou Eisertových

Zatímco společnost se dobře rozvíjí, chystá budoucnost pro Huga Knümanna osudové setkání. Přes společného patentového zástupce se seznamuje s vystudovaným silnoproudým inženýrem Josefem Eisertem. Knümann získává Eiserta, držitele mnoha patentů pro svornice, pro svou firmu jako technického vedoucího. V roce 1949 vstupuje Josef Eisert do podniku a přepracovává celý produktový program. Toto seznámení znamenalo základ trvalého úspěchu společnosti.
Roku 1937 zaměstná Knümann v administrativě společnosti Ursulu Lampmannovou. Ta pracuje tak dobře, že se roku 1943 ve svých 23 letech stává prokuristkou.
Když Hugo Knümann v roce 1953 umírá, přebírají vedení společnosti Josef Eisert a Ursula Lampmannová. O dva roky později společnost funguje pod novým jménem Phönix Klemmen.

Historický letecký snímek Flachsmarkt Blomberg (Phoenix Contact)

První výrobní hala

Josef Eisert spatřuje velký potenciál ve vlastní výrobě. První závod vzniká v roce 1957 na Flachsmarktu v Blombergu. V hale 1 se nachází výroba nářadí, výroba plastů, šroubování, montáž, provozní technika, sklad a expedice.
V roce 1966 se z Essenu do Blombergu vrací i správa společnosti. Firemní sídlo diplnila nově postavená čtyřpatrová administrativní budova.

Fotografie domu Noelle & Berg, dnes Phoenix Feinbau

Vznik skupiny Phoenix Contact

Vysekávané a ohýbané díly pro výrobu pocházejí z blízkého Sauerlandu od firmy Noelle & Berg. Společnost v Lüdenscheidu, dnes Phoenix Feinbau, se stává jako sesterská společnosti výlučným subdodavatelem společnosti Phönix Elektrizitätsgesellschaft. Následují spolupráce s mnoha dalšími firmami – počátky skupiny Phoenix Contact.
V 60. letech vstupují do společnosti tři Eisertovi synové Klaus, Jörg a Gerd. Když Josef Eisert v roce 1975 umírá, přebírají vedení společnosti tři bratři spolu s Ursulou Lampmannovou. Inženýr Klaus se stará o odbyt a produktový vývoj, inženýr Jörg o výrobu a obchodník Gerd o export. Když Jörg Eisert v roce 1979 při cestě do Lüdenscheidu přijde při dopravní nehodě o život, přebírá Klaus Eisert i vedení výroby.

Produkty od společnosti Phoenix Contact

Elektronika na obzoru

V průběhu 70. a 80. let 20. století je konstrukce rozvaděče stále elektroničtější, a proto se i produktové portfolio zaměřuje na elektroniku. Nejdříve se do rozvaděče dostává svorka desky plošných spojů, aby tamní elektroniku opatřila adekvátním připojovacím prvkem. Následují konektory desek plošných spojů, relé, měniče, napájení a mnoho dalších elektronických produktů. Tato elektronika je však také stále citlivější na elektromagnetické poruchy. Blesky, ale také spínací operace nebo elektrostatické výboje mohou zničit celá elektronická zařízení. V roce 1983 proto přibývají do našeho portfolia prvky přepěťové ochrany.

Muži mění tabuli: z Phönix Klemmen se stává Phoenix Contact

První pobočky v zahraničí

V roce 1981 zakládá Gerd Eisert tři dceřiné společností ve Švédsku, Švýcarsku a USA, a začíná tak budovat mezinárodní distribuční síť. Tato inernacionalizace se projevila i v názvu společnosti. Z Phönix Klemmen se stává Phoenix Contact. Mezinárodní jméno umožnilo jednotné použití značky a příslibu nabídky.
Od nynějška vzniká v zahraničí každý rok další nová dceřiná společnost. Dnes je společnost Phoenix Contact zastoupena distribuční společností ve více než 50 zemích. V 11 zemích se kromě toho přímo vyrábí, a to ve velkém rozsahu.

Systém polní sběrnice INTERBUS

Vstup do automatizační techniky

S představením systému polní sběrnice INTERBUS na hannoverském veletrhu v roce 1987 proniká společnost Phoenix Contact do automatizační techniky. Síť pro sériový přenos dat nabízí otevřenost nad rámec systému od senzoru po řídicí jednotku a slouží k automatizaci výrobních zařízení.
V roce 1994 je ve městě Bad Pyrmont založen důležitý závod Phoenix Contact Electronics. Nová dceřiná společnost se specializuje na vývoj a výrobu elektronických modulů a automatizační techniky.

Vedení společnosti Phoenix Contact 2005

Nové vedení společnosti

V roce 2001 ustanovují společníci čtyři nové členy vedení společnosti, kteří se roku 2005 stávají jednateli společnosti: Rolanda Benta pro marketing a rozvoj, prof. Dr. Gunthera Olesche pro oblast personalistiky, informatiky a práva, Franka Stührenberga pro odbyt a Dr. Heinze Wesche pro oblast techniky. Pátým jednatelem společnosti je Dr. Martin Heubeck, který od roku 2003 zodpovídá za finance.
Roku 2001 umírá Gerd Eisert, jeho bratr Klaus zůstává nejprve jediným společníkem v čele společnosti. V roce 2015 opouští tuto funkci a zakládá poradní orgán. Frank Stührenberg přebírá jako předseda představenstva vedení obchodní skupiny. Roku 2016 zahajuje svoji činnost nově založený poradní sbor, který plní poradní funkci vedení společnosti.

Fotografie k oslavě „obratu jedna miliarda euro“ ve společnosti Phoenix Contact

První miliardy

Na začátku nového tisíciletí překonává obrat miliardu německých marek. V roce 2007 k tomu dojde ještě jednou v eurech. Mezinárodní trhy nyní poprvé určují více než polovinu obratu. Společnost Phoenix Contact se po celém světě etablovala jako přední společnost na trhu s elektrotechnikou a automatizací. Počet pracovníků se blíží číslu 10 000.
Druhá miliarda na sebe nenechá dlouho čekat. Jen o deset let později, v listopadu 2017, oznamují Roland Bent a Frank Stührenberg překročení dvoumiliardového obratu – další velký milník pro společnost Phoenix Contact.

Letecký snímek společnosti Phoenix Contact v Nankingu v Číně

Obchodní skupina roste

V 90. letech 20. století se společnost neustále rozrůstá. Po sjednocení Německa se německá distribuční síť rozšiřuje do nových spolkových zemí. Nezávislý zkušební ústav Phoenix Testlab zahajuje roku 1994 svoji činnost v Blombergu.
Na všech kontinentech se zakládají další prodejní společnosti. I v Číně vzniká pobočka v Nankingu, dnes po USA druhá největší dceřiná společnost.
Obchodní skupina se i nyní neustále rozšiřuje o nové dceřiné společnosti v Německu i v zahraničí. Aktuálně patří ke skupině Phoenix Contact 15 německých společností a 4 společnosti v mezinárodním prostředí.
Od roku 2013 se dynamicky vyvíjí také oblast tzv. New Businesses. Nejprve byla založena dceřiná společnost pro elektromobilitu, dnes zahrnuje oblast New Businesses i společnost pro 3D tisk, cloudová řešení a mnohé další.

Výrobní linka v Průmyslu 4.0

Doba Průmyslu 4.0

Od roku 2010 se společnost Phoenix Contact zabývá Průmyslem 4.0 a internetem věcí (Internet of Things, IoT). Pro optimalizaci komplexních výrobních procesů s novými technologiemi je nezbytná digitalizace produktů, výrobní techniky a procesů. Spolu se zákazníky a partnery utváříme řešení pro budoucnost a umožňujeme digitální přeměnu našeho světa na inteligentní výrobu zítřka.

Propojení na mapě světa pro vizualizaci All Electric Society

Vstup do nového desetiletí

Od roku 2020 se intenzivně zabýváme konceptem All Electric Society. All Electric Society je vize, která dává odpovědi na velké výzvy lidstva: boj proti klimatickým změnám a zajištění udržitelného vývoje. Klíčem k uskutečnění této vize je rozsáhlá elektrifikace, síťové propojení a automatizace všech sektorů hospodářství a infrastruktury. Již dnes nabízí společnost Phoenix Contact produkty a řešení, které lze použít pro vývojové kroky směrem k All Electric Society, a umožňuje tak průmyslu a společnosti se této vizi přiblížit.