Empowering the All Electric Society

Máte zájem o technická řešení, která přispějí k lepší budoucnosti? Kontaktujte nás. Rádi s vámi budeme sdílet další myšlenky a informace o vizi All Electric Society.All Electric Society

Technická řešení pro skvělou budoucnost

Co znamená All Electric Society?
Úvod do All Electric Society YouTube

Na velké problémy lidstva – boj proti klimatickým změnám a zajištění udržitelného vývoje – existuje odpověď z technické perspektivy:
All Electric Society.

Popisuje svět, v němž je cenově výhodně a téměř neomezeně dostupná energie z obnovitelných zdrojů jako hlavní forma energie. Klíčem k uskutečnění této vize je rozsáhlá elektrifikace, síťové propojení a automatizace všech sektorů hospodářství a infrastruktury. Společnost Phoenix Contact pomáhá průmyslu a společnosti pri realizaci této transformace na cestě do udržitelného světa.

Je to vize All Electric Society, ve které budeme moci odpovědět na velké otázky naší doby. CO2 neutrální energie bude totiž klíčovým faktorem pro nalezení slučitelnosti ochrany klimatu a globálního blahobytu. V tomto vývoji je společnost Phoenix Contact v první linii – jako průkopník pro své partnery a zákazníky.

Frank Stührenberg, výkonný ředitel Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimatická změna a průmyslové výzvy
Klimatická změna a průmyslové výzvy YouTube

###Klimatická změna se týká nás všech

Na první pohled se zdají obě velká témata naší dnešní společnosti – boj proti klimatickým změnám a usilování miliard lidí o blahobyt a vývoj – protichůdná a neslučitelná. Přesto je nutné se oběma tématům věnovat současně. Umožnit spotřebu, a zároveň ochraňovat klima je náročný úkol. Rozhodujícím způsobem v tom pomohou technické inovace. Cílem je kompletně regenerativně vyráběná světová energie.

Pro skvělou budoucnost
Udržitelná energie pro udržitelný růst YouTube

Udržitelná energie pro udržitelný růst

Z analýzy zveřejněné na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2020 vyplývá, že technologie budou mít velký vliv na dosažení 10 ze 17 cílů udržitelnosti UN (SDGs). (Zdroj: Unlocking Technology for the Global Goals) Zhruba 70 % dílčích cílů bude podporováno bezprostředně díky technickým inovacím. Pro realizaci All Electric Society je v nejdůležitější cíl číslo 7: čistá a dostupná energie. Mnoho produktů a řešení z portfolia společnosti Phoenix Contact poskytuje již dnes první odpovědi na tyto otázky budoucnosti.