Nahlašovací systém v naší společnosti

Nahlašovací systém společnosti Phoenix Contact Platforma důvěry a otevřenosti – poctivost a jednání podle právních a interních předpisů při všech činnostech.

Proč bych měl(a) něco nahlásit?

Dozvěděli jste se o nějakém škodlivém chování nebo ekonomických a právních rizicích? Pro tyto případy máte k dispozici nahlašovací systém BKMS®. Elektronická platforma byla vytvořena pro vás, abyste mohli nahlásit případná porušení právních předpisů a interních pravidel. Týká se podezření z:

  • korupce
  • podvodu, zatajení, zpronevěry
  • porušování pravidel hospodářské soutěže
  • praní špinavých peněz
  • porušení ochrany osobních údajů
  • krádeže
  • porušení ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti
  • nedodržování sociálních standardů a lidských práv

Společnost Phoenix Contact prosazuje otevřenou komunikaci. Pro případy vzniklých chyb nebo nesrovnalostí je první kontaktní osobou zpravidla nadřízený. Pokud zjistí chyby nebo nesrovnalosti třetí osoba, měla by se obrátit na svou kontaktní osobu ve společnosti Phoenix Contact.

Nahlašovací systém BKMS® je certifikovaným systémem vybaveným funkcí zachování anonymity. Nahlašovat můžete také bez zveřejnění své identity. Vaše hlášení se zaznamenávají v nahlašovacím systému BKMS® a zobrazují se zaměstnancům mezinárodní advokátní kanceláře. Pokud bude vyžadována další komunikace mezi právníkem a Vámi jako informátorem, bude probíhat přísně důvěrně a na vyžádání i anonymně.