Lisované konektory

Lisované konektory

Milionkrát ověřené lisované spojky jsou používány ve všech oblastech průmyslu, automobilové techniky, letectví, přepravního průmyslu a v lékařských přístrojích.

Lisované konektory jsou také označovány jako lisované kontakty. Existuje široké spektrum variant a provedení. Dělí se do dvou hlavních skupin: masivní / stočené lisované konektory, příp. kontakty se označují jako „uzavřené“, vysekávané / vinuté lisované konektory, příp. kontakty jako „otevřené“. V elektrické instalaci spadají tyto lisované spojky pod nadřazený pojem „nepájené elektrické spoje“.

Specifikace zkoušení a hlavní skupiny

Rozsah výkonu a zadání zkoušky se popisují v evropské normě DIN EN 60352-2. „Lisování“ je metoda spojování pro trvalé spojení jednoho nebo více vodičů s jedním kontaktem. Do lisovací zóny kontaktu je zaveden vodič zbavený izolace a definovaným lisovacím postupem spojen. Tím je vytvořeno trvalé, nerozpojitelné a spolehlivé lisované spojení.

Následující hlavní skupiny definují různé typy spojek, s velkým spektrem dimenzí a oblastí průřezu vodiče: vysekávané svinuté kontakty, stočené kontakty, drcená kabelová oka pájená natvrdo, trubková a lisovaná kabelová oka, dotyková spojka, drcená kabelová oka izolovaná, kabelová oka trnu, neizolovaná a izolovaná kulatá kabelová oka, neizolovaná a izolovaná vidlicová koncovka vodiče, neizolované a izolované fastony zásuvky a koaxiální CATV konektor.

Lisovací profily

Pro vysekávané stočené kontakty se používá především profil lisování B. Masivně svinuté lisované spoje / kontakty vykazují profily v čtyřtrnovém lisování (4/8 protlačování), čtyřhranném (square), oválném, trnovém lisování, dvojitém trnovém lisování, lisování WM, šestiúhelníkovém (hex) a navíc trnovém lisování a lisování B.

Mechanické lisovací kleště s rohatkovým systémem nebo hydraulicky ovládané nástroje s různými velikostmi zápustky a lisovacími profily zpracovávají průřezy větší než 10 mm². V elektrických, pneumatických a elektropneumatických krimpovačkách jsou, v závislosti na typu stroje, zabudovány čtyřhranné a čtyřtrnové profily do 10 mm². Pro větší průřezy, jako např. pro nabíjecí konektor, se kromě toho používá i profil lisování B.

Další profily, jako jsou lisování WM, lisování O, protlačování a dvojité protlačování, se používají pro zpracování dutinek vodiče, trubkových kabelových ok a drcených kabelových ok a lisovaných spojů do 300 mm². Normativně se jako reference používají DIN 46230, DIN 46234 a DIN 46235.

Výběr lisovacího profilu

Tento časově úsporný, hospodárný způsob spojování se v průběhu několika desetiletí osvědčil už milionkrát. Správné provedení však představuje velmi komplexní úlohu. Pro lisované spojení v souladu s normou je rozhodující správná souhra průřezu lanka, lisovaného kontaktu, krimpovačky a správného nastavení nástroje. Výběr lisovacího profilu je závislý na různých parametrech, jakými jsou lisovaný konektor nebo lisovací kontakt, platná norma, oblast použití a specifický typ konektoru.