Systém označování v závodě na výrobu potaše K+S

Velká elektrárna na malém prostoru: Společnost K+S zavádí systém označování elektráren

V závodě na výrobu potaše s vlastní elektrárnou zavedla společnost K+S systém označování KKS – se systémovým know-how od firmy Gabo IDM a označovacími štítky od společnosti Phoenix Contact. Významně se tak zlepšil nejen přehled o zařízení, ale rovněž se zvýšila provozní bezpečnost a bezpečnost práce.

Profil zákazníka

Společnost K+S jako mezinárodní firma zabývající se zpracováním surovin těží a rafinuje suroviny pro použití v zemědělství, potravinářském průmyslu, bezpečnosti silničního provozu a průmyslu. V závodě na výrobu potaše má být zaveden nový systém označování.

Použití

Těžba a úprava surové soli jsou energeticky náročné procesy, a proto se zde nachází elektrárna s plynovým a parním kombinovaným cyklem o jmenovitém tepelném příkonu 116 MW. Do zavedení systému KKS existovala široká škála popisků a dokumentací. Existovaly pádné argumenty pro komplexní a standardizované označování a dokumentování všech součástí zařízení a provozních prostředků na základě standardizovaného systému označování elektráren KKS. V první řadě šlo o zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení bezpečnosti práce.

V důsledku častého střídání zřizovatelů technologií se za desetiletí vyvinul složitý nestejnorodý systém. Označování zařízení a dokumentace nebylo jednotné. Záměna agregátu nebo vedení může způsobit těžké úrazy a závažná poškození zařízení. Bylo navíc třeba usnadnit údržbu a servis a zajistit bezpečnější provoz elektrárny.

Christian Berghausen - K+S, vedoucí provozu elektrárny
Christian Berghausen (K+S) a Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen ze společnosti K+S (vlevo) a Hans Karl Preuss z firmy Gabo IDM

Systém značení zařízení K+S

Řešení

Společnost Gabo IDM v rámci přípravy koordinovala import veškeré stávající dokumentace zařízení a datových struktur do systému správy zařízení AVIS, který sama vyvinula. „Na základě analýzy skutečného stavu technické dokumentace stávajícího zařízení bylo následně ověřeno, které normy a předpisy se již dodržují,“ vysvětluje Hans Karl Preuss, ředitel společnosti Gabo IDM. „S ohledem na požadovanou komplexní shodu byly vypracovány potřebné směrnice.“ Všechny procesní kroky byly postupně projednávány a realizovány společně s panem Berghausenem a jeho týmem.

Po této intenzivní přípravě byly všechny plány stávajících zařízení digitalizovány. Stará označení se převedla do nového systému označování v souladu s KKS. Byla založena další databáze s cílem zajistit transparentnost konverze ze starého do nového systému. Společnost Phoenix Contact následně vyrobila více než 4 800 označovacích štítků zařízení. Použila při tom systém označování TOPMARK LASER, který prostřednictvím speciálního laserového procesu zajišťuje dobrou čitelnost a vysokou odolnost.

Označovací štítky, vyrobené ve společnosti Phoenix Contact v Blombergu, byly poté doplněny o příslušné barvy médií a nainstalovány v závodě Sigmundshall pomocí upevňovacích držáků. U vedení vody a plynu bylo navíc podrobně vyznačeno médium a směr proudění.

Díky našemu projektu KKS jsme dokázali výrazně zlepšit přehlednost zařízení a významně zvýšit spolehlivost procesů. Po technické i časové stránce byla naše očekávání bezezbytku splněna.

Christian Berghausen - K+S, vedoucí provozu elektrárny
Kontaktovat
Obrázek produktové řady MARKING SYSTEM

Seznamte se s dalšími tiskovými systémy

Více informací o našich tiskárnách řady MARKING system. Díky různým technologiím označování si zaručeně vyberete správné řešení pro svou aplikaci. Jednotná ovládací nabídka umožňuje intuitivní ovládání.