Dva gigabitové ethernetové extendéry s přípojkou dvouvodiče a koaxiálního kabelu

Gigabitový ethernetový extendér Vysokorychlostní ethernet až 1 km

Gigabitové extendéry umožňují širokopásmové gigabitové aplikace prostřednictvím libovolných dvouvodičových vedení a koaxiálních kabelů o délce až 1 km. Využijte stávající kabely pro náročné ethernetové aplikace a minimalizujte investiční náklady své instalace.

Pomocí funkcí Power-over-Link (PoL) a Power-over-Ethernet (PoE) můžete prostřednictvím datových vedení napájet celou síť a připojené účastníky.

Vaše výhody

  • Velká šířka pásma a dosah pro ethernetové sítě (1 GBit/s – až 1 km)
  • Využití stávajících dvouvodičových vedení nebo koaxiálních kabelů
  • Power-over-Link (PoL) – napájení gigabitových extendérů přes dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely
  • Power-over-Ethernet (PoE) – napájení koncových zařízení PoE
  • Flexibilní struktura sítě (bodové, lineární nebo hvězdicové struktury)
  • Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play
Videokamery na sloupu

Gigabitový ethernetový extendér pro videomonitorování areálů firem

Profesionální videomonitorování pro každou aplikaci

Téma videomonitorování se rychle rozšiřuje do stále více odvětví. Stále více aplikací přitom přechází z analogového videa na ethernetové videopřenosy. Digitalizace videopřenosu nabízí mnoho výhod, např. obrazový materiál s vysokým rozlišením a flexibilní síťové struktury. Co však chybí, je odpovídající technika. Často jsou k dispozici pouze koaxiální kabely nebo jiná dvouvodičová vedení, která neumožňují přenos ethernetu. Navíc jsou vzdálenosti často větší, než 100 m povolených u ethernetu.

Gigabitové ethernetové extendéry umožňují širokopásmový přenos ethernetových videosignálů stávajícími dvouvodičovými kabely – bez ohledu na to, zda jde o dvouvodičové nebo koaxiální vedení. Můžete tak mít prospěch z moderní ethernetové technologie. Udržitelným používáním již existujících kabelů se současně vyhnete vysokým instalačním nákladům.

Dva gigabitové ethernetové extendéry s koaxiálním kabelem a dvouvodičovým vedením

Gigabitový ethernetový extendér s velkým dosahem a šířkou pásma

Velké vzdálenosti i šířka pásma

Se zařízeními využijete stávající dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely k ethernetové komunikaci s velkou šířkou pásma na velké vzdálenosti.

Gigabitové ethernetové extendéry umožňují širokopásmové ethernetové aplikace o rychlosti až 1 GBit/s na vzdálenosti až 1 km. To daleko přesahuje standardní vzdálenosti v ethernetovém dosahu maximálně 100 m. Nejsou tak dána větší omezení v rozšiřování sítě u Ethernetu.

K robustnímu přenosu jsou dostačující stávající dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely. Samozřejmě můžete také použít již existující ethernetový kabel CAT. Není však nezbytný.

Gigabitový ethernetový extendér s funkcí PoL a PoE

Gigabitový ethernetový extendér pro videomonitorování

Přenos výkonu

Pomocí funkcí PoL a PoE jsou napájeny gigabitové extendéry mezi sebou a také připojení koncoví účastníci PoE. V závislosti na struktuře sítě vyžaduje několik gigabitových ethernetových extendérů a koncových zařízení PoE pouze jeden síťový zdroj.

Pomocí funkcí PoL a PoE lze navíc přes datové vedení přenášet energii. K napájení extendérů a připojených koncových účastníků PoE v terénu tak potřebujete méně síťových zdrojů. Instalace je jednodušší a rychlejší. V závislosti na struktuře sítě vyžaduje několik gigabitových ethernetových extendérů a koncových zařízení PoE pouze jeden síťový zdroj. To vede k velkému snížení nákladů v důsledku menšího počtu zařízení a instalací.

S funkcí PoL se gigabitové ethernetové extendéry napájí vzájemně mezi sebou. Extendér napájený pomocí PoL může napájet připojenou kameru PoE navíc ještě prostřednictvím PoE af/at (až 30 W).

Topologie sítě gigabitových ethernetových extendérů a videokamer

Příklad struktury sítě s gigabitovými ethernetovými extendéry

Flexibilní konstrukce sítě

Gigabitové ethernetové extendéry jsou vzájemně síťově kompatibilní. Můžete vytvořit bodové, lineární nebo hvězdicové struktury. Tím se zvyšuje flexibilita aplikace.

Zařízení podporující připojení Plug & Play umožňují snadné uvedení vašeho systému do provozu bez potřeby náročné konfigurace. Zařízení se přitom automaticky vzájemně rozpoznají. Můžete sloučit až 15 zařízení do jednoho síťového svazku. V síťovém svazku můžete rovněž využít funkce napájení PoL a PoE, a to v závislosti na použitých vodičích a celkové délce.

Přehled produktové řady gigabitových extendérů

EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Dosah Až 1 km Až 1 km Až 1 km Až 1 km
Šířka pásma Až 1 GBit/s Až 1 GBit/s Až 1 GBit/s Až 1 GBit/s
Typ kabelu Koaxiální kabel Koaxiální kabel Dvouvodičové vedení Dvouvodičové vedení
Přípojka Zásuvka BNC Zásuvka BNC Přípojka push-in Přípojka push-in
Funkce napájení PoL PoL a PoE PoL PoL a PoE
č. výrobku 1319319 1319320 1319321 1319322
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů