Záznam dat snímačů ve výrobě

FL BLE 1300 Integrace průmyslových snímačů s technologií Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 umožňuje integraci snímačů podporujících technologii Bluetooth Low Energy do průmyslových řídicích jednotek a systémů IoT. Zaznamenaná provozně důležitá data a informace tvoří základ pro inovativní aplikace IoT, pomocí kterých můžete optimalizovat své výrobní procesy.

FL BLE 1300 při tom může sloužit jako komunikační rozhraní Bluetooth Low Energy k výměně dat mezi řídicí jednotkou a snímači nebo může samostatně provádět jednoduché srovnávání prahových hodnot.

Vaše výhody

  • Spolehlivý a dlouhodobý provoz i v průmyslovém prostředí
  • Připojení téměř všech snímačů s technologií Bluetooth Low Energy i dobudoucna
  • Individuální a přesná integrace do vašeho systému
Boční pohled na rádiový modul FL BLE 1300

Kompaktní rádiový modul FL BLE 1300 umožňuje prostorově úsporné použití v průmyslovém prostředí

FL BLE 1300 byl vyvinut pro průmyslové použití

Kompaktní rádiový modul FL BLE 1300 s integrovanou anténou lze umístit téměř kdekoli. Díky stupni ochrany IP65, průmyslovému teplotnímu rozsahu a robustním přípojkám M12 je toto zařízení vhodné i do náročných podmínek prostředí – přesně tam, kde se nacházejí také snímače.

Snadná montáž pomocí dvou otvorů přímo ve stěně pouzdra šetří čas i peníze.

Žena pracuje na pracovním plánu s robotem

Generický profil atributů (GATT) poskytuje snadný a flexibilní přístup k datům snímačů

Bluetooth Low Energy nabízí perspektivní standard

Bluetooth Low Energy je první volbou pro bezdrátovou komunikaci se snímači. Nízká spotřeba energie umožňuje výrobu snímačů napájených z baterií s velmi dlouhou dobou provozu.

Generický profil atributů (GATT) poskytuje snadný a flexibilní přístup k datům snímačů. Standard Bluetooth Low Energy 5 umožňuje aktuální metody šifrování, a přitom je zpětně kompatibilní se snímači ve standardu Bluetooth Low Energy 4.2 a 4.0.

Flexibilní komunikace pomocí zařízení BLE 1300

Přístup až k 8 snímačům prostřednictvím zařízení BLE 1300

Flexibilní komunikace pomocí zařízení FL BLE 1300

Přístup k zařízení BLE 1300, a tedy až k 8 snímačům prostřednictvím TCP umožňuje jednoduchou a flexibilní integraci pro téměř všechny řídicí jednotky a počítačové softwarové systémy. Rádiový modul tak vyplňuje mezeru mezi snímačem a strojem.

Alternativně může zařízení BLE 1300 provádět jednoduché monitorovací úlohy také samostatně bez přídavného systému PLC. Integrovaný spínací výstup se pak nastaví v závislosti na flexibilně konfigurovatelných hodnotách snímače.

Aplikace FL BLE 1300

Prediktivní údržba u motorů
Výrobní linka se spoluprací člověka a strojů
Integrace senzorů Bluetooth Low Energy
Prediktivní údržba u motorů

Dlouhodobá analýza dat snímačů, např. vibrací nebo teploty, může poskytovat informace o opotřebení. Opotřebované ložisko je horké, silněji vibruje a při chodu vydává jiný zvuk.

Opotřebované komponenty lze na základě těchto změn identifikovat dříve, než dojde k jejich úplnému selhání. Výměnu můžete naplánovat, a vyhnout se tak prostojům zařízení. Údaje ze snímačů vám ušetří peníze.

Výrobní linka se spoluprací člověka a strojů

U kritických součástí je nutné určité parametry dokumentovat již během výrobního procesu. Může se jednat o utahovací moment šroubu nebo rozměrovou stálost zabudovaných komponent.

Mnoho nářadí a měřicích prostředků je již vybaveno integrovaným nízkoenergetickým bezdrátovým rozhraním Bluetooth (Bluetooth Low Energy). Nyní můžete tato data ze svého automatizačního systému nebo ze systému IoT snadno používat a zpracovávat.

Integrace senzorů Bluetooth Low Energy

Přístup k zařízení BLE 1300, a tedy až k 8 snímačům prostřednictvím TCP umožňuje jednoduchou a flexibilní integraci pro téměř všechny řídicí jednotky a počítačové softwarové systémy.

Rádiový modul tak vyplňuje mezeru mezi snímačem a strojem. Alternativně může zařízení BLE 1300 provádět jednoduché monitorovací úlohy také samostatně bez přídavného systému PLC.