Prohlubte si znalosti o ochraně před výbuchem

Brožura se zaměřuje na konstruktéry a plánovače zařízení v oblastech s nebezpečím výbuchu. Zohledňuje mezinárodní normy, standardy a směrnice. Provozovatelné elektrických provozních prostředků v oblastech s nebezpečím výbuchu získají informace o tom, jaká kritéria ochrany před výbuchem musí jejich zařízení splňovat. Brožura je doplněna mj. základními technickými poznatky o skupinách I a II, zónách s nebezpečím výbuchu, technice MaR a funkční bezpečnosti.

Zde si stáhněte brožuru Ochrana před výbuchem
Chemické zařízení
Chemické zařízení a nad ním symboly ochrany před výbuchem

Ochrana před výbuchem Zajistěte maximální bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Ochrana před výbuchem (ochrana Ex) je nedílnou součástí bezpečnostní techniky. Zabývá se ochranou před vznikem explozí a jejich účinky. Všude tam, kde se setkávají hořlavé látky, kyslík, jiné plyny a zdroje vznícení, je nutné zaručit bezproblémové výrobní procesy a splnit požadavky na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Ochrana před výbuchem se v zásadě opírá o evropské a severoamerické normy, standardy a směrnice pro oblast s nebezpečím výbuchu – patří sem certifikace a směrnice ATEX, IECEx, NEC/CEC a UL.

Nejen v klasických zařízeních chemického průmyslu a petrochemii musí konstruktéři a plánovači zařízení splňovat zákonné požadavky na ochranu před výbuchem. I na první pohled nekritické obory, jako je potravinářský průmysl, mohou ukrývat značná rizika. Často se ochrana před výbuchem klade do spojitosti s plyny, které mohou tvořit výbušné atmosféry, ty však mohou vznikat i u prachu.

Tři pracovníci společnosti Phoenix Contact ukazují produkty na ochranu před výbuchem

Rozsáhlé produktové portfolio k ochraně před výbuchem pro vaši bezpečnost

Pro požadavky týkající se oblastí s nebezpečím výbuchu nabízí společnost Phoenix Contact uživatelům rozsáhlý výběr produktů a řešení. Produktové portfolio nabízí nezbytnou flexibilitu pro vaše elektrické provozní prostředky. Nabízíme vám rozsáhlý výběr produktů pro bezpečné použití v různých zónách: od svornic a konektorů desky plošných spojů přes řadové svornice Ex, oddělovací zesilovače Ex a měřicí převodníky po přepěťovou ochranu a I/O systémy.

Rádi vám pomůžeme při výběru vhodných produktů a systémů pro vaše aplikace ve výbušných atmosférách a různých zónách. Na této stránce si vyberte požadovanou produktovou kategorii a aktivujte filtr týkající se ochrany před výbuchem.