Co nás pohání

Díky sto letům zkušeností, inovativním schopnostem a odborným znalostem v elektrifikaci, síťovém propojení a automatizaci vytváříme řešení pro úkoly současnosti.

Zeměkoule v ruce s ikonami pro vizualizaci faktorů udržitelnosti

Klademe důraz na udržitelnost

Udržitelnost a ochrana klimatu jsou globálními výzvami naší doby. Bereme tato témata vážně a od vývoje přes výrobu až po logistiku máme na zřeteli ekologické hodnoty. Na svých pracovištích snižujeme spotřebu energie a používáme zelený proud a zelený plyn. Abychom chránili zdroje, používáme kromě toho dešťovou vodu, odpadní teplo, geotermální energii a energii z obnovitelných zdrojů.
Ještě před rokem 2030 bychom chtěli náš kompletní hodnotový řetězec vytvořit jako klimaticky neutrální.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Máme vhodné produkty a řešení

Se svým portfoliem produktů a řešeními přispíváme k vizi budoucnosti All Electric Society. Ta popisuje svět, v němž je za výhodnou cenu a téměř neomezeně k dispozici energie z obnovitelných zdrojů jako hlavní forma energie. Pro uskutečnění této vize je nezbytná rozsáhlá elektrifikace, síťové propojení a automatizace všech sektorů ekonomie a infrastruktury. Našim zákazníkům a celé společnosti umožňujeme realizaci této transformace na cestě do udržitelného světa.

Pracovníci skupiny Phoenix Contact během porady

Děláme to společně

Naše kultura je zárukou našeho úspěchu. Jako rodinný podnik se soustředíme na spolupráci s respektem, na otevřenou komunikaci a zodpovědnou a perspektivní tvorbu. Našich 17 100 pracovníků s nadšením posouvá kupředu vývoj v různých oblastech a po celém světě. Zatímco pracovní svět se v 21. století razantně mění, naše uznalá podniková kultura je již téměř 100 let průkopnickou konstantou.